Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Wnioskuję o zawarcie .WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Imię i nazwisko (w przypadku małżeństwa- obojga) / firma * Adres: miejscowość, kod ulica, numer telefon kontaktowy adres do korespondencji inny niż wyżej wymieniony osoba fizyczna*/przedsiębiorca* PESEL*(dane nieobowiązkowe)/ NIP* I.. 1 lit. b RODO) 2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (Art. 6 ust.. lit. c RODO), takiego jak np.: a) wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 20…


Czytaj więcej

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2019

z o.o. informuje, że od dnia 11 marca 2019 r. rozpoczyna na terenie gminy Ryczywół kontrolę stanu wodomierzy, legalności poboru wody i odprowadzania ścieków.Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest stwierdzenie, że umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków jest umową nazwaną, szczegółowo uregulowaną w art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej jako u.z.z.w.. § 3 Strony Umowy postanawiają 1.O ZAOPATRZENIE W WOD…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt