Informacja podsumowująca vat-ue

Status VAT-UE INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH 4.. Informacja VAT-UE nie będzie konieczna w sytuacji, kiedy doszło do nabycia usługi od kontrahenta z UE.Mimo iż w większości przypadków w takiej sytuacji stosujemy art. 28b - czyli polski nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia VAT w Polsce, gdzie ma siedzibę - to nabycie nie znajdzie się w informacji podsumowującej VAT-UE.Wzory informacji podsumowującej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowującej (VAT-U…


Czytaj więcej

Podanie o przyjęcie na studia po terminie rekrutacji

cudzoziemcy: 789 441 947wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wyniki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punków rankingowych (przepisane ze świadectwa dojrzałości) oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady); tegoroczni .Przedstawić, w wyznaczonym terminie*, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia or…


Czytaj więcej

Do-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.U.2016.250).„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 23 .04.2020 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PodstawaDO-4 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych je…


Czytaj więcej

Termin odwołania do sądu pracy od dyscyplinarki

Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub .. Jeśli nie dochowa tego terminu, to nawet gdy przyczyna dyscyplinarki była w oczywisty sposób niezgodna z prawem, nie będzie miał szans na przywrócenie do pracy (chyba, że .Odwołanie do Sądu Pracy.. Zobacz również: Odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę - jak to wyglądaODWOŁANIE DO SĄDU: Odwołanie do sądu pracy - w ścis…


Czytaj więcej

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych doc

§ 6Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - Kodeks pracy Polskie prawo pracy zaznacza, że przedsiębiorca musi ułatwić podwładnym podnoszenie kwalifikacji zawodowych.. Pracodawca zobowiązuje się do:Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (zwana potocznie umową szkoleniową) regulowana jest przez przepisy kodeksu pracy.. W umowie znajduje się zapis: w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie.. § Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (odpowiedzi: 3) Witam, Mam pytanie odnośnie umowy o p…


Czytaj więcej

Samozatrudnienie kierowcy - wzór umowy

z 2020 r., poz. 266) Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Najświeższe informacje o pracy na własny rachunek!Umowa zlecenia - WZÓR UMOWY.. Niejednokrotnie wydaje się nam, że wystarczy zmienić formę współpracy z kierowcą - z umowy o pracę na własną działalność gospodarczą - zupełnie jak ma to miejsce, nie ukrywajmy, w polskich .Na rynku wynagrodzenie za pracę często stanowi element negocjacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobow…


Czytaj więcej

Przejście na emeryturę w trakcie umowy zlecenia

Spełnia wszystkie warunki.. Urlop wypoczynkowy przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego u Państwa w tym roku okresu, chyba że przed zakończeniem tego zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop w wyższym wymiarze.Umowa-zlecenie dla emeryta - jakie składki?. Za lipiec wysłałem do ZUS deklarację RZA i DRA, ale mam problem jak rozgryźć sierpień.. Bardzo proszę o pomoc PozdrawiamNie można zatem żyć w przekonaniu, że pracując np. na umowę łączoną, gdzie znaczna część wynagrodzenia p…


Czytaj więcej

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów

Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy ma .Złożenie w umowie sprzedaży udziałów oświadczeń i zapewnień pozwala kupującemu poznać sytuację prawną i faktyczną spółki, której udziały nabywa.. W tym zakresie sprzedający powinien ustalić przychód z tytułu sprzedaży udziałów w wysokości ceny określonej w umowie sprzedaży (art. 14 ust.. W PCCU przedmiotem opodatkowania jest m.in. zawarcie umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania tej czynności.Z…


Czytaj więcej

Podanie o przyznanie zasiłku celowego

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestie przyznawania i wypłacania zasiłku celowego, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.Specjalny zasiłek celowy.. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji .WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU CELOWEGO I.. 1 tony węgla.TAGI: zasiłek celowy specjalny zasiłek celowy świadczenia z pomocy społecznej Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej…


Czytaj więcej

Podanie o przyjęcie do służby w policji olsztyn

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 - z późn.. Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Poli…


Czytaj więcej