Sklep internetowy faktura zamiast paragonu

Nic się nie zmienia w przypadku, gdy o fakturę do paragonu poprosi konsument niebędący podatnikiem VAT.. Podsumowując - dokumenty w postaci paragonu, faktury czy oświadczenia gwarancyjnego nie są konieczne dla skorzystania przez konsumenta ze zwrotu towaru, rękojmi lub gwarancji.. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę (sklep Ogrodolandia.pl) o chęci otrzymania faktury zamiast paragonu.. Dzięki temu nie trzeba będzie przesyłać paragonów, np. gdy sklep sprzedaje .Na życzenie Klienta do …


Czytaj więcej

List motywacyjny ratownik wodny

Zadaniem osoby podejmującej tę pracę jest ratowanie ludzkiego życia, co samo w sobie jest dużą wartością.. Ratownik wodny patroluje podległy obszar, poszukując ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.Ratownik wodny - osoba uprawniona do prowadzenia ratownictwa wodnego, polegającego w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obsz…


Czytaj więcej

Toya automatyczne przedłużenie umowy

W wielu wzorcach umownych bardzo często operatorzy wpisują klauzulę, które automatycznie przedłużają umowę klienta, jeżeli ten nie złoży odpowiedniego oświadczenia woli.Orzeczenie dotyczyło odwołania Orange Polska S.A. od decyzji UOKiK, w której uznano automatyczne przedłużanie umów zawartych na czas oznaczony w umowy na kolejny czas oznaczony w sytuacji braku aktywnego działania ze strony konsumenta jako nieuczciwą praktykę rynkową (art. 4 ust.. Pracodawca nieprawidłowo interpretuje przepisy -…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie mailem koronawirus

- W mojej ocenie, niezależnie od formy zatrudnienia, dla pracownika nie jest korzystne rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - mówi Miłosława Strzelec-Gwóźdź, radca .Koronawirus a wypowiedzenie umowy o pracę - omówione zagadnienia: .. Przede wszystkim zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.Koronawirus a wypowiedzenie umowy o prac…


Czytaj więcej

List motywacyjny o przyznanie stypendium naukowego

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się po ukończeniu pierwszego semestru nauki.STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW .. Czesne za studia 2.. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez .Stypendia dla najlepszych uczniów.. Wnioski.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .Wniosek o przyz…


Czytaj więcej

Odwołanie darowizny nieruchomości

Odwołanie darowizny składa się często z dwóch etapów: złożenia obdarowanemu oświadczenia woli odwołującego darowiznę; a gdy nieruchomość, będąca przedmiotem darowizny, nie zostanie przez obdarowanego wydana: wystąpienia do sądu z odpowiednim pozwem, o czym niżej.własności nieruchomości na pozwanych była spełnieniem przez Małgorzatę i Wiesława małżonków C. świadczenia wynikającego z zobowiązania powstałego wskutek odwołania przez pozwanych darowizny tej nieruchomości, to czynność ta nie może być…


Czytaj więcej

Jak zapisać w umowie o pracę wynagrodzenie prowizyjne

jeżeli ich suma jest niższa niż ustawowe minimum pracodawca ma obowiązek "dopłacić", ale nie musi zmieniać umowy - ta dopłata jest dodatkiem wyrównawczym.. Pod pojęciem wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników.Temat: Wynagrodzenie prowizyjne a ZUS Witam, Mając zawartą umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy musisz osiągać z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości co najmniej 936zł.. Warto powiedzieć przy tym, że obowiązujące przepisy kp.. Nie wypłacaj wyn…


Czytaj więcej

Decyzja uchylająca art 154 kpa wzór

Sentencja decyzji o skreśleniu z listy w przypadku rezygnacji ze studiów,Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego "Decyzja ostateczna, na mocy, której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (Kodeks Postępowania Administracyjnego 2018, s. "Wzór decyzji o umorzeniu kosztów upomnienia (PIP) Wzór postanowienia w spr…


Czytaj więcej

Reverse charge na fakturze zagranicznej 2020

Oznacza to, iż .Wprowadzenie .. Warto również zawrzeć określenie „reverse charge", który jest zrozumiały dla podatników w innych krajach UE i jednocześnie jest dla nich informacją, że to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu nabywanych usług.Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. To nabywca, po spełnieniu określonych warunków ustawowych, będzie występował w roli podatnika, który jest zobowiązany do rozliczenia podatku zgodnie z mechanizmem reverse charge - tłumaczy dla se…


Czytaj więcej

Zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu bez świadczenia pracy

Dlatego tak istotne jest dopilnowanie, by dokumenty towarzyszące zakończeniu stosunku pracy sporządzone były w sposób prawidłowy i zgodny z wymaganiami kodeksu pracy.O ile wysłanie na urlop wypoczynkowy w trakcie okresu wypowiedzenia nie budzi wątpliwości, o tyle warto zastanowić się nad możliwością zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy .Odpowiedź: Jeżeli pracownik otrzymał odmowną decyzję ZUS w zakresie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego i nadal pozostaje niezdolny do pracy…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt